STROOMSTORING SCHIPHOL

Stroomstoring Schiphol: U heeft recht op een vergoeding

In de nacht van 28 april kampte Schiphol met een stroomtekort. Dit heeft grote gevolgen gehad voor vele gedupeerde reizigers. Deze schade voor de reizigers was te voorkomen geweest: met de juiste noodstroomvoorziening had Schiphol kunnen doordraaien. Juridisch gezien kan Schiphol zich daarom niet beroepen op overmacht en is het aansprakelijk voor alle schade van gedupeerde reizigers. Met onze juristen willen wij namens alle gedupeerde reizigers een vuist maken om Schiphol aansprakelijk te stellen voor de geleden schade en deze schade te verhalen.
Bent u gedupeerd? Voer dan uw gegevens in, dan kijken wij of u recht heeft op een vergoeding.

Waarom een collectieve claim?

Voor individuele gedupeerden is een aansprakelijkstelling van Schiphol vaak een brug te ver, mede in verband met de kosten. Met onze juristen willen wij namens alle gedupeerde reizigers een vuist maken om Schiphol aansprakelijk te stellen voor de schade en deze schade verhalen. De kosten voor deze claim worden zo gedeeld door alle deelnemers. U neemt deel aan deze claim voor 50 euro per persoon. Op deze manier is het mogelijk om tegen een bescheiden vergoeding uw hele schadebedrag te claimen.
Deelnemen kan via onderstaand formulier.

Waarom brengt deze claim kosten
(€ 50,00 per gedupeerde ) met zich mee?

Wij houden rekening met een ingewikkeld juridisch proces, waarbij kosten moeten worden gemaakt. Waarschijnlijk zal Schiphol aansprakelijkheid ontkennen en niet bereid zijn tot vrijwillige compensatie van gedupeerden. Dat betekent dat de rechter om een oordeel moet worden gevraagd. Als er geprocedeerd moet worden zal namens een aantal gedupeerden een procedure aanhangig worden gemaakt waarin de rechter wordt gevraagd zich uit te spreken over de aansprakelijkheid van Schiphol.

Mocht de uitspraak in eerste aanleg negatief zijn, dan stellen we hoger beroep en eventueel cassatie in. Ook Schiphol zal zich niet snel bij een negatief oordeel neerleggen. Met deze procedures zijn aanzienlijke kosten gemoeid. Om deze kosten te spreiden willen wij die procedure voeren namens een groep gedupeerden. Indien u zich aanmeldt kunnen we mede namens u Schiphol aansprakelijk stellen en de schade verhalen. Deelname kost u € 50,00 per gedupeerde reiziger.
Deelnemen kan via onderstaand formulier.

Krijg ik mijn hele schadebedrag terug?

Ja, wanneer Schiphol aansprakelijk wordt gesteld voor het hele schadebedrag krijgt u uw hele schadebedrag terug. Het schadebedrag dat wordt geïncasseerd, wordt zonder inhouding doorbetaald aan de gedupeerde reiziger. Op de luchthaven Schiphol verhaalde en betaalde kosten en renten komen, voor zover deze een bedrag van de betaalde inleg te boven gaan, ten goede aan Juridisch Support B.V.

Hoe meld ik me aan?

Aanmelden kan eenvoudig via het deelnameformulier op deze pagina. Om voor u schade te kunnen verhalen hebben wij van u een schadeopgave nodig en bewijs dat u gedupeerd bent. Dat bewijs kunt u leveren aan de hand van tickets, instapkaarten e.d. Als u zich aanmeldt hebben wij van u de volgende gegevens nodig:

– NAW gegevens van de betrokkene(n)
– Een kopie van het (E-)ticket of instapkaart
– Opgave van de geleden schade per persoon

Na ontvangst van de aanmelding en de betaling gaan wij voor u aan de slag! Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Juridisch Support B.V. van toepassing. Deze kunt u downloaden via deze link. Met uw aanmelding geeft u aan dat u deze voorwaarden aanvaardt.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Na ontvangst van de aanmelding en de betaling gaan wij voor u aan de slag! Via de mail houden wij u van het verloop van onze activiteiten op de hoogte. Het voeren van verschillende procedures brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Om die reden behouden wij ons het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen de opdracht te annuleren. In dat geval melden wij u dat en betalen de gehele betaalde inleg terug.